top of page

STAVEBNÉ KONANIA

10697014-roofers-and-carpenter.jpg

Sprostredkovanie procesu stavebného povolenia a potrebných úkonov ku kladnému kolaudačnému rozhodnutiu


stavebné povolenia

 

-  dodatočné stavebné povolenie

-  územné rozhodnutie a územno plánovacia informácia

-  povolenie o zmenách dokončenej stavby alebo účelu stavby

 

vyjadrenia príslušných inštitúcií 
 

revízie


kolaudačné konanie

 

legalizácia stavieb

bottom of page