top of page
Image by Sarah Agnew

POISTENIE 

OCHRANA VÁS A VÁŠHO MAJETKU

Životné poistenie

 

životné poistenie

rizikové poistenie 

úrazové poistenie 

 

 

Neživotné poistenie

 

poistenie majetku 

poistenie zodpovednosti za škodu 

cestovné poistenie 

poistenie automobilov 

 

 

 

 

 

 

MaVinn s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v pozícií podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v plnom znení so samostatným finančným agentom spoločnosťou Brokeria, a.s.

logo brok.png
bottom of page