top of page

POISTENIE

Ochrana Vás a Vášho majetku 

 

 

Životné poistenie

životné poistenie

  rizikové poistenie 

  úrazové poistenie 

 

 

Neživotné poistenie

 

poistenie majetku 

poistenie zodpovednosti za škodu 

cestovné poistenie 

poistenie automobilov 

 

 

MaVinn s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v pozícií podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v plnom znení so samostatným finančným agentom spoločnosťou Brokeria, a.s.

48951-fire-insurance.png
logo brok.png
bottom of page